Spring naar het artikel

Tularemie

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Tularemie wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral voorkomt bij haasachtigen, maar ook bij vogels, insecten en zoogdieren.

Wat is het?

Tularemie wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral voorkomt bij haasachtigen, maar ook bij vogels, insecten en zoogdieren. Deze infectieziekte wordt daarom ook wel jagersziekte of hazenpest genoemd. In Nederland werd er in 1953 voor het eerst melding van gemaakt toen zeven mensen uit één gezin ziek waren geworden na het eten van een haas met tularemie. Sindsdien is de ziekte jaren lang niet meer aangetroffen. Pas in 2011 werd tularemie opnieuw vastgesteld in Nederland. De laatste vijf jaar zijn acht mensen besmet geraakt met deze infectieziekte.

Wat merkt u ervan?

De ziekte begint meestal drie tot vijf dagen na besmetting met een plotse temperatuurstijging, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en soms ook keelpijn. Ook kan iemand klachten van de longen of buik krijgen. Onbehandeld kan de koorts een maand duren. Ook na behandeling met antibiotica kan iemand nog een paar weken ziek blijven. Gewichtsverlies, opgezette klieren en je niet lekker voelen kunnen maanden blijven bestaan. Jagers, landbouwers, dierenartsen, boswerkers en veldbiologen hebben de grootste kans de ziekte op te lopen. De ziekte geneest meestal vanzelf, dus zonder antibiotica. In zeldzame gevallen kan de ziekte dodelijk zijn.

Hoe kunt u het oplopen?

Iemand kan besmet raken door het villen van besmette dieren, in het bijzonder van hazen. Het eten van onvoldoende verhit vlees van een besmet dier is risicovol. Ook dierenbeten van vooral kleine knaagdieren, katten en honden kunnen de ziekte verspreiden.

Bij de vondst van karkassen (van hazen) is het belangrijk om uit de buurt te blijven en de haas niet aan te raken.

De ziekte kan worden behandeld met een antibioticakuur. Tularemie is niet besmettelijk van mens op mens. Er is geen tularemievaccin geregistreerd in Nederland.

Wat doet GGD Rotterdam-Rijnmond?

Als bij iemand tularemie is vastgesteld, probeert de GGD te achterhalen waar de besmetting is opgelopen (bron) en wie er mogelijk nog meer besmet zijn (contacten). Daarnaast kijkt de GGD of bij bepaalde groepen mensen extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Voor het stellen van de diagnose neemt de GGD contact op met het Dutch Wildlife Health Centre.