Spring naar het artikel

Werken met de meldcode en SISA

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen de meldcode moet hanteren.

In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten. Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor meer informatie en ga naar werken met de meldcode voor een handige toolkit met middelen die u kunt inzetten binnen uw organisatie.