Spring naar het artikel

Te heet op school

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Te hoge binnentemperaturen hebben een negatieve invloed op het functioneren en welbevinden. Hoe iemand de omgevingstemperatuur ervaart, is zeer persoonsgebonden. Bij hoge buitentemperaturen wordt ook een hogere temperatuur binnen als aangenaam ervaren. Voor denkwerk ligt de optimale temperatuur tussen 20 en 25°C.

Wat bepaalt de temperatuurbeleving?

De luchttemperatuur bepaalt voor een deel de beleving van hoe warm of koud het is in een ruimte. Andere factoren die invloed hebben, zijn de temperatuur van oppervlakken in de ruimte, de vochtigheid van de lucht en de stromingssnelheid van de lucht, maar ook de kleding die je draagt en hoe actief je bent. De temperatuurbeleving is dus niet alleen afhankelijk van de luchttemperatuur.

Warme oppervlakken in een ruimte geven stralingswarmte die maakt dat het lichaam minder warmte verliest bij dezelfde luchttemperatuur. In de winter is dit vaak aangenaam. In het voorjaar en de zomer kan de stralingswarmte van de zon door het raam juist al zorgen voor een onaangenaam binnenklimaat bij een niet-extreme luchttemperatuur.

Verder is in vochtige lucht een oplopende temperatuur eerder onaangenaam dan in droge lucht. Ook de snelheid waarmee lucht door een ruimte stroomt, heeft invloed op de temperatuurbeleving. Een flinke luchtstroom heeft een verkoelend effect en kan in de zomer bijdragen aan een prettiger binnenklimaat. Ventileren of luchten zorgt niet alleen voor het afvoeren van warmte, maar ook voor verhoging van de stromingssnelheid van de lucht.

Wat merkt u ervan?

U bent minder goed bestand tegen de hitte bestand als een van de volgende voorbeelden op u van toepassing is: 

 • een ziekte, bijvoorbeeld suikerziekte of een aandoening van het hart, longen of hersenen;
 • herstel van een ziekte en nog niet helemaal 'de oude';
 • een hoge bloeddruk; 
 • zwangerschap; 
 • overgewicht; 
 • gebruik geneesmiddelen; 
 • een niet-optimale conditie.

Wees extra alert op gezondheidsklachten bij bovenstaande aandoeningen en raadpleeg bij twijfel een huisarts of bedrijfsarts.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf de volgende maatregelen nemen om de temperatuur zo aangenaam mogelijk te houden:

 • Doe de zonwering in de zomermaanden naar beneden zodra de zon op de gevel staat.
 • Zet ramen open voor extra toevoer van koelere buitenlucht en/of afvoer van warmte uit het lokaal en een verfrissend briesje. Eventuele mechanische ventilatiesystemen werken hierdoor misschien minder optimaal, maar ontregelen hierdoor niet. Houd in lokalen met airconditioning wel de ramen dicht om geen energie te verspillen.
 • Beperk het gebruik van verlichting, PC’s en het digitale schoolbord.
 • Gebruik ventilatoren. Door een verhoging van de luchtsnelheid zorgen deze voor een verkoelend effect. Let wel op de veiligheid en het geluid.
 • Drink voldoende koude dranken.
 • Draag luchtige kleding, liefst van katoen.
 • Pas werkzaamheden zo nodig aan. Neem vaker pauze, voer een tropenrooster in, verplaats lessen naar buiten, stel zwaar werk uit.
 • Heb aandacht voor personen die extra risico lopen.

Niet in alle gebouwen is de gewenste temperatuur echter gemakkelijk te bereiken en zijn ingrepen nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aanbrengen van buitenzonwering. Zorg er daarbij voor dat de luchtstroming door ramen en roosters niet wordt belemmert en dat zicht naar buiten enigszins mogelijk blijft. Zonwering aan de binnenzijde is bedoeld om lichthinder tegen te gaan, en is niet effectief om opwarming van het lokaal te voorkomen.  
 • Verhogen van de ventilatiecapaciteit. Zorg ervoor dat het (mechanische) ventilatiesysteem naar behoren functioneert. Zie ook de pagina Frisse lucht op scholen.
 • Een regeling voor zomernachtventilatie (alleen van toepassing bij mechanische ventilatie). Door ’s nachts te ventileren met koudere buitenlucht koelt het schoolgebouw af. Zo kan de les ’s ochtends met een aangename temperatuur worden gestart.
 • Vergroten van het warmte-accumulerend vermogen (de thermische massa) van het dak. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een groendak. Maar ook een laagje water kan op warme dagen door verdamping warmte onttrekken aan het dak.

Blijft een ruimte nog steeds te warm, dan kan aanvullende koeling (airconditioning) een oplossing zijn. Zorg er wel voor dat deze goed wordt onderhouden. Dit is nodig voor een goede luchtkwaliteit.