Spring naar het artikel

Papegaaienziekte

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Papegaaienziekte, een infectieziekte, wordt veroorzaakt door een bacterie bij alle vogels, dus niet alleen bij papegaaien. Het regelmatig schoonmaken van hokken en kooien voorkomt ziek worden.

Wat is het?

Papegaaienziekte is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie die voorkomt bij vogels. Andere namen voor papegaaienziekte zijn psittacose en ornithose. De ziekte wordt vooral gezien bij mensen die met vogels werken (vogelhandelaren, medewerkers in de pluimvee-industrie). Ook bij mensen die vogels als huisdier houden kan papegaaienziekte voorkomen. Mensen die een markt of een vogeltentoonstelling bezoeken, kunnen daar ook in aanraking komen met besmette vogels.

Hoe kunt u het oplopen?

De bacterie komt voor in vogelpoep, snot en oogvocht van besmette vogels. Vooral bij het schoonmaken van hokken en kooien van besmette vogels kan de bacterie in de lucht terechtkomen en worden ingeademd. Zo vindt besmetting plaats. Papegaaienziekte is niet van mens op mens over te dragen.

Wat merkt u ervan?

Na besmetting duurt het tien dagen tot twee weken, voordat ziekteverschijnselen optreden. De ziekte kan de volgende klachten veroorzaken: longontsteking met koorts en koude rillingen, hevige hoofd- en spierpijnen (voornamelijk rug en nek) en (soms) droge hoest. Sommige patiënten hebben nauwelijks klachten. Een klein aantal patiënten heeft last van buikpijn, braken en/of diarree. Een enkele keer ontstaat er huiduitslag. De ziekte kan bij ouderen die niet worden behandeld ernstiger verlopen. In uitzonderlijke gevallen kan een patiënt overlijden aan de ziekte.

Hoe kunt u het voorkomen?

De bacterie komt voor in stof en ingedroogde poepdeeltjes. Kooien en hokken moeten daarom regelmatig worden schoongehouden en stof- en mestvrij worden gemaakt. Draag hierbij een mondmasker. Regelmatig ontsmetten van de kooien en hokken met een desinfectiemiddel is aan te raden.